STAR Methodiek

De STAR methode wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. In een sollicitatiegesprek kun je bijvoorbeeld jouw ervaringen aan de hand van deze methode beschrijven. Maar je kunt STAR ook toepassen om een gebeurtenis of situatie in jouw curriculum vitae beknopt te beschrijven.

Met het gebruik van de STAR methodiek kun je op een korte en krachtige manier de meest belangrijke punten aanstippen uit bijvoorbeeld een vorige baan, een afstudeeropdracht, studie etc.

STAR

STAR staat voor:
S: Situatie
T: Taken
A: Activiteiten
R: Resultaat

Voorbeeld

Jij hebt stage gelopen bij een bouwbedrijf van baggermaterieel en schepen. Je hebt daar de bouw van reeds bestaande schepen bekeken en naar aanleiding van jouw bevindingen een analyse gemaakt over het aantal productie uren voor de bouw van nieuwe schepen. Veel uitzoekwerk en rekenen dus.

Middels de STAR methode zou je dit als volgt kunnen omschrijven:

Situatie

Afstudeerstage bij een Internationale Offshore en Marine organisatie (noem het bedrijf).

Taak (Opdracht)

Het berekenen van kengetallen voor het productieproces voor de bouw van nieuwe schepen, op basis van de gegevens van reeds gebouwde schepen.

Activiteiten

Het ontwikkelen van het gemiddelde urenverloop per afdeling, het ontwikkelen van kengetallen voor een prognose, het ontwikkelen van parameters voor de verschillende schepen, het zoeken naar factoren die de hoeveelheid uren bepalen en conclusies trekken uit de nacalculatie.

Resultaat

Kengetallen voor een nieuw rekenmodel en inzicht in het aantal man-uren dat voor de bouw van de verschillende schepen nodig is.

Bekijk ook de AIDA Formule »